År 2022

Medlemsavgift 

vuxen 200 kr

Familj 300 kr

För att få hyra plats gått minst 1 termin på kurs och vara medlem.

Hyra halv dag ( 3 tim.) 50 kr per plats

Hyra hel dag (6 tim) 100 kr per plats

Hel dag för kurs 300 kr.

Lera 70 kr/ kg endast stengods för medlemmar. ingår bränningar glasyr och dekor.

Glasmaterial per gram.

Rakubränning 100 kr per tillfälle.