• Bokning och lokaler
  • Du måste vara medlem för att jobba i verkstaden och vara med på kurserna.
  • Verkstaden består av nedervåningen i Folkets Hus. Vi får inte vara på övervåningen.
  • Bokning av verkstaden på ledig tid sker på Mora Arts facebooksgrupp.
  • Skriv upp dig på närvarolistan när du är i verkstan, så får vi bidrag.
  • Sätt upp öppet-flaggan när du är i verkstaden.

 

 • Maskiner
  • Alla skall ha introduktion med handledare
  • Följ lathundar och bruksanvisningar som finns uppsatta
  • Endast behöriga med körkort får använda maskinerna utan uppsikt av handledare
  • Ugnarna får endast skötas av behöriga.
  • Fråga om du funderar över något om du är osäker

 

 • Verkstadsarbete
  • När dina keramikalster är klara för första bränningen så ställ dem på hyllan för skröjbränning.
  • Var noga med att torka av locken på glasyrburkarna efter användning.
  • Rör inte andras saker!
  • Var och en skall ha en låda/plats för sin privata lera.
  • Sätt dina saker på din plats

 

 • Städning
  • Lokalerna sköts av användarna. Finns ingen städpersonal!
  • Torka alla bord
  • Sopa golvet torka upp lera
  • Tvätta noga de redskap du använt
  • Lägg tillbaka alla redskap på anvisad plats
  • Häng ytterkläder i hallen och ställ skor på skohyllan.
  • Diska och sånt tråk så det blir mysigt för alla att vara där
  • Ta reda på lera o alster, efter tre månader tillfaller de föreningen.

 

 • Fika
  • Kaffe och te kostar 10 kr per dag. Lägg pengar i burken

 

 • Komihåg!
  • Lämna lokalen i samma skick som när du kom. Rent och undanplockat. Klart för nästa glada gäng.