Mora Art samarbetar stolt med

  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • Mora Kommun
  • Folkets hus
  • Colorama
  • Arturson consulting
  • T. Ripstrand