Sångkör från Mora Noret
Drejad stengods.
1100 kr/3