Krokodil som solar o vilar innan nästa jakt.
Stengods